Оцінка особистісних компетенцій

Система SSM дає змогу виміряти (оцінити) понад 20 особистісних компетенцій. Користувач може вибрати тільки ті, які необхідні працівникові для ефективної роботи на певній посаді, та об’єднати їх у компактний тест. За потреби для кожної посади в компанії можна створити свій профіль особистісних компетенцій і сформувати окремий тест. Крім вимірювання бажаних компетенцій, система може оцінювати ступінь їх відхилення від бажаного рівня, а також розраховувати загальний показник відповідності отриманих результатів бажаним.