Оцінка особистісних
компетенцій

Респондент: Nonname

Пройдений тест: Командний гравець (демо)

Дата тестування: 1 квітня 2021 року

Достовірність результатів

Інформація щодо достовірності та валідності результатів на основі розрахованих показників соціальної бажаності та закритості. Вказує, наскільки точно отримані результати відображають реальний рівень виміряних психологічних компетенцій.

Соціальна бажаність

24 %
Профіль валідний

Результати, отримані за шкалою, свідчать про достовірність отриманого профілю. Загалом респондент намагався давати щирі відповіді та не прагнув здаватися кращим або приховати власні недоліки. Це означає, що отримані результати з високою ймовірністю відображають реальний рівень розвитку його психологічних якостей і компетенцій.

Закритість

26 %
Відкрита позиція

Відповідаючи на питання, респондент продемонстрував відкриту позицію. Високий розкид відповідей свідчить про те, що під час роботи з тестом респондент не надто переймався результатами й не намагався згладити або приховати найбільш яскраво виражені аспекти власної індивідуальності, надаючи усереднені (невизначені) відповіді.

Загальний результат

Графічне зіставлення профілю респондента з ідеальним профілем. Індекс відповідності ідеальному профілю (ІВІП) відображає ступінь подібності профілів, розраховується у відсотках і має чотири градації: відмінний, хороший, достатній, недостатній.

Відповідність
ідеальному профілю
64.3 %
Рівень відповідності
Достатній

Опис особистісних компетенцій

Опис особистісних компетенцій залежно від отриманих результатів. Ступінь їх відхилення від ідеального профілю має три градації: незначне, допустиме, критичне.

Командність Незначне відхилення

6.7
Вище середнього рівня

Загалом відкритий і комунікабельний, здатний ефективно працювати в команді, хоча необхідність виконувати індивідуальні завдання також не викликає у нього дискомфорту.

Прагне підтримувати хороші стосунки в команді, готовий співпереживати й допомагати колегам, а також може попросити їхньої допомоги або поради. Однак навряд чи стане жертвувати своїми професійними інтересами або цілями заради збереження хороших стосунків зі співробітниками.

Цілком здатний обстояти свою точку зору в професійній суперечці, однак і компромісне рішення не вважає своєю поразкою.

Заради професійного успіху може змагатися з колегами, хоча в конкурентній боротьбі намагається не втратити лояльність співробітників і керівника.

Толерантність Критичне відхилення

4.3
Нижче середнього рівня

Може виявляти неповагу й зарозумілість щодо до колег або партнерів, які, на його думку, не заслуговують поваги.

Нетерпимий до недоліків і помилок колег або керівництва, буде засуджувати і критикувати їхні дії й рішення.

Може виявляти недовірущодо колег або підлеглих, підозрювати їх у ворожих намірах.

Cхильний контролювати й постійно перевіряти дії й роботу колег, вишукувати порушення або недоліки.

Альтруїзм Допустиме відхилення

5.1
Середній рівень

Здатний співчувати й допомагати колегам, але не на шкоду своїм інтересам.

За потреби може витратити певні зусилля на виконання громадських доручень, проте більшість своїх ресурсів (часу, зусиль) намагається спрямовувати на досягнення особистих результатів.

Здатний емоційно залучатися до роботи з клієнтами/партнерами, радіє можливості розв’язати їхні проблеми, проте намагається не витрачати на це зайвих зусиль і часу.

Прагне зберегти баланс між особистими й колективними інтересами. Виконуючи громадську роботу або допомагаючи колегам, респондент не забуває про свої прямі обов’язки та професійні амбіції.

Гнучкість Критичне відхилення

4.4
Нижче середнього рівня

Важко сприймає зміни в професійній діяльності, не завжди може пристосуватися до нових умов роботи.

Схильний до догматичності й однобокості суджень, що знижує ефективність професійної комунікації.

Йому може бути важко перемикатися з одного виду роботи на інший, розв’язувати кілька завдань одночасно.

Воліє дотримуватися визначеного плану роботи, обстоювати свою позицію й не міняти ухвалених рішень.

Комунікабельність Незначне відхилення

6.6
Вище середнього рівня

Особливо не прагне розширювати коло свого професійного спілкування, проте в інтересах справи цілком вільно заводить нові знайомства й налагоджує зв’язки.

Готовий інтегруватися в команду, здатний до ефективної комунікації з колегами в процесі спільної роботи. Однак багато завдань вважає за краще вирішувати самостійно.

Необхідність висловлюватися або обстоювати свою точку зору публічно викликає у нього певний дискомфорт, однак за потреби він цілком здатний справлятися з такими завданнями.

Може ефективно працювати як індивідуально, так і в команді.

Полярні відповіді

Перелік питань із «крайніми» варіантами відповідей. Такі відповіді свідчать про окремі яскраво виражені особливості поведінки й особистості респондента, яким рекомендовано приділити увагу на співбесіді: прояснити і уточнити надані респондентом відповіді.

Мене більше вражають люди, які досягли видатних результатів і добилися всього, що хотіли
III II I I II III
Мене більше вражають люди, які присвятили своє життя служінню суспільству
Напруженість або конфлікти на роботі неминучі: у кожного свої інтереси і всім не догодиш
III II I I II III
Я намагаюся робити все, щоб не допускати напруженості у стосунках або конфліктів із колегами
Повагу необхідно заслужити своїми вчинками
III II I I II III
У кожній людині є щось, за що її можна цінувати й поважати
У моєму житті траплялися сварки й конфлікти
III II I I II III
Я ніколи ні з ким не конфліктую
Віддаю перевагу одиночним спортивним іграм (змаганню сам на сам)
III II I I II III
Віддаю перевагу командним спортивним іграм (змаганню командами)
Національність, віросповідання й сексуальна орієнтація людини багато в чому визначають моє ставлення до неї
III II I I II III
Національність, віросповідання й сексуальна орієнтація людини мало впливають на мої симпатії чи антипатії до неї
Думаю, людині треба спочатку подбати про власний добробут, а вже потім про добробут інших
III II I I II III
Думаю, що добробут інших людей більш важливий, ніж власний
Найкращий спосіб боротьби з бідністю — це докласти максимуму зусиль, щоби не стати бідним самому
III II I I II III
Найкращий спосіб боротьби з бідністю — всіляко допомагати людям, у яких не склалося з матеріальним достатком
Краще свої проблеми і труднощі тримати при собі
III II I I II III
Краще свої труднощі «виносити на люди»: радитися з друзями та колегами

Загальна інформація про тестування

Цей тест створений на основі інноваційної психометричної системи SSM (Soft Skills Map), спеціально розробленої для психологічного оцінювання персоналу. Ця система є психодіагностичним інструментом нового покоління, який допомагає точно і швидко виміряти важливі для роботодавця особистісні компетенції (психологічні якості) співробітника або кандидата, а також оцінити їхню відповідність необхідному для тієї чи іншої посади в компанії рівню.

Як це працює?

Система SSM дає змогу виміряти (оцінити) понад 20 особистісних компетенцій. Користувач може вибрати тільки ті, які необхідні працівникові для ефективної роботи на певній посаді, та об’єднати їх у компактний тест. За потреби для кожної посади в компанії можна створити свій профіль особистісних компетенцій і сформувати окремий тест. Крім вимірювання бажаних компетенцій, система може оцінювати ступінь їхнього відхилення від бажаного рівня, а також розраховувати загальний показник відповідності отриманих результатів бажаним.

Про якість тестування

Продукт, яким ви скористалися, відповідає міжнародним психометричним стандартам (International Test Commission, European Test Publishers Group) і пройшов всі необхідні перевірки надійності та валідності. Він розроблений з урахуванням передового світового досвіду та сучасних напрацювань у сфері психодіагностики та психометріки. Крім того, всі згенеровані системою тести за замовчуванням забезпечуються відразу декількома контрольним алгоритмами, що допомагають запобігати свідомим та несвідомим фальсифікаціям і виявляти респондентів, які намагаються давати нещирі відповіді, щоб виставити себе в більш вигідному світлі. Все це забезпечує високу точність і достовірність оцінки, яку надає система.

Як використовувати отриману інформацію?

Результати кандидатів, отримані за допомогою тесту, призначені для виявлення можливих труднощів або переваг співробітників, а також для спрощення ухвалення ефективних кадрових рішень. Тому в певних ситуаціях отримані результати можуть бути як підставою для відмови кандидату, так і підставою для рішень про створення додаткових організаційних умов, які б мінімізували ризики й можливі негативні наслідки, пов’язані з дефіцитом тієї чи іншої особистісної компетенції.

Результати оцінювання відображають рівень розвитку тієї чи іншої психологічної якості, а не ефективність роботи. Тому результати тесту не можуть бути підставою для штрафів, пониження на посаді чи звільнення співробітників. Такі рішення слід приймати тільки на основі реально зафіксованих порушень та об’єктивних результатів професійної діяльності.

Надання зворотного зв’язку — важливий елемент процесу роботи з персоналом. Проте необхідно враховувати, що ознайомлення кандидатів або співробітників із результатами тестування (особливо тими, які свідчать про низький рівень) може призвести до контрпродуктивного ефекту. Під час ухвалення рішень про зворотний зв’язок ми рекомендуємо керуватися етичними стандартами організації.

Вихідні дані і права

Звіт був створений в електронному вигляді за допомогою електронної системи тестувань SSM, що належить ТОВ «САЙМЕТРІКС-УКРАЇНА». Цей звіт є конфіденційним і його не можна публікувати в будь-якій формі. ТОВ «САЙМЕТРІКС-УКРАЇНА» не несе відповідальності, якщо це станеться. ТОВ «САЙМЕТРІКС-УКРАЇНА» надає дозвіл на копіювання інформації з цього звіту виключно в некомерційних цілях. У рамках цього дозволу ви повинні зберегти позначки про авторське право.